Bliv medlem af B-K-A


Månedlig kontingent udgør pt.  Kr. 50,00
som betales kvartalsvis forud med
Kr. 150,00.

Evt. spørgsmål kan rettes til kassereren ell. et bestyrelsesmedlem.